$current_user.contentobject_id : 10- 1,7,10,,/1/2/2390/

PTSC / Giới thiệu / Các đơn vị thành viên/trực thuộc / Cty Lắp đặt-Vận hành-Bảo dưỡng CTDK biển

Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí biển PTSC

Cty Lắp đặt-Vận hành-Bảo dưỡng CTDK biển

Tên giao dịch quốc tế : PTSC Offshore Services Joint Stock Company

Tên viết tắt : POS 

  • Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình dầu khí;
  • Dịch vụ di dời và thu dọn mỏ sau khi kết thúc chu kỳ khai thác ngoài biển;
  • Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí;
  • Dịch vụ cung ứng nhân lực cho các công tác lắp đặt và đấu nối chạy thử, hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng;
  • Quản lý, vận hành và khai thác các phương tiện nổi (Sà lan nhà ở, Sà lan vận chuyển, Tàu / Sà lan Công trình)
  • Cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối chạy thử.
Địa chỉ liên hệ:

65A đường 30/4

 Phường 08, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3515758

Fax: 064.3515759